u.p.v.c ماده اولیه ساخت پروفیل درب وپنجره هاِِِِِِِِِی میباشد که ازمخفف کلمات unplasticised polyvinyl chloride تشکیل شده است.این ماده یک نوع ترموپلاست مدرن ومتشکل از مشتقات اصلی نفت خام ونمک طعام است. درفرآیند تولید u.p.v.c با افزودن مواد مختلفی چون ضربه گیرها impact modifier مواد استحکام بخش دربرابرحرارت دربلندمدت heat stabilizers پرکننده ها fillers کمک کننده ها processin aids روان کننده های داخلی وخارجی internal and external lubricants رنگهای صنعتی pijment با ترکیب ماده های فوق با پودرp.v.c ماده (u.p.v.c) بدست می آید که ترکیب جدیدی ازماده اولیه p.v.c بوده ولی به علت خواص فیزیکی متفاوت این ماده جدید اصطلاحآ به آن یک ماده غیرپلاستیک اطلاق میشود. موارداستفاده(u.p.v.c) بشتردرصنعت ساختمان سازی(درب وپنجرهای دووسه جداره) لوله وصنایع غذای- داروئی- بهداشتی مورداستفاده قرارمیگرد

  • گواهینامه های تولیدات کرج پن
  • گواهینامه های تولیدات کرج پن
  • گواهینامه های تولیدات کرج پن
  • گواهینامه های تولیدات کرج پن
  • گواهینامه های تولیدات کرج پن
  • گواهینامه های تولیدات کرج پن
  • گواهینامه های تولیدات کرج پن
  • گواهینامه های تولیدات کرج پن
  • گواهینامه های تولیدات کرج پن
  • گواهینامه های تولیدات کرج پن


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه کرج پن می باشد